sekretariat@zspligota.pl +48 214 36 00, kom: 607-527-848
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie
MOBI DZIENNIK
sekretariat@zspligota.pl +48 214 36 00, kom: 607-527-848
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie
MOBI DZIENNIK

Integracja

Integracja

Co wyróżnia nasze podejście?

 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i dbałość o komfort psychiczny dziecka
 • przekonanie, że niepełnosprawność jest zaledwie jedną z wielu cech dziecka, obok wielu umiejętności i talentów
 • bazowanie w pracy na mocnych stronach dziecka
 • uważność na potrzeby uczniów i ich relacje
 • uwrażliwianie uczniów na trudności związanie z niepełnosprawnościami, pobudzanie chęci niesienia pomocy
 • umożliwianie odniesienia sukcesu każdemu wychowankowi
 • ścisła współpraca nauczycieli i specjalistów w zakresie pracy z dzieckiem

 

W naszej szkole podejmujemy wiele działań na rzecz promowania integracji, rozwoju świadomości w temacie różnego rodzaju niepełnosprawności oraz uczymy postaw tolerancji, akceptacji, wzajemnej pomocy oraz szacunku. Chcemy rozwijać umiejętności naszych uczniów, naturalnie włączać ich w życie szkoły, a także wspierać rodziców w rozwiązywaniu problemów ich dzieci.

Jakie podejmujemy działania?

 • Wsparcie wszystkich dzieci w procesie integracji
 • Wsparcie i poradnictwo dla rodziców
 • Klasowe wycieczki integracyjne – „Rajdy z przyjacielem”
 • Wycieczki integracyjne dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli
 • Wyjazdy na dodatkowe zajęcia rozwijające ruchowo (basen, stadnina koni)
 • Warsztaty artystyczne, kulinarne
 • Organizowanie kiermaszów świątecznych
 • Międzyszkolne konkursy plastyczne, literackie, artystyczne
 • Prowadzenie we wszystkich klasach lekcji dotyczących specyfiki funkcjonowania i problemów osób z różnymi niepełnosprawnościami
 • Tworzenie gazetki ściennej dotyczącej zagadnień integracji oraz różnych niepełnosprawności
 • Wsparcie nauczycieli oraz pracowników szkoły w rozumieniu specyfiki rozwoju i funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnościami oraz pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów