sekretariat@zspligota.pl +48 214 36 00, kom: 607-527-848
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie
MOBI DZIENNIK
sekretariat@zspligota.pl +48 214 36 00, kom: 607-527-848
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie
MOBI DZIENNIK

Nasi Nauczyciele

Dyrekcja szkoły

mgr Bogusława Wrzoł

Dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne

mgr Jolanta Cembala

Wicedyrektor szkoły, geografia, matematyka

Członkowie Rady Pedagogicznej

mgr Bogusława Wrzoł

Dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne

mgr Jolanta Cembala

Wicedyrektor szkoły, geografia, matematyka

mgr Rafał Bargiel

wychowanie fizyczne

mgr Justyna Borowska

nauczyciel współorganizujący kształcenie, bibliotekarz

mgr Joanna Bruś

edukacja wczesnoszkolna, bibliotekarz,pedagog specjalny

mgr Joanna Ciach

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Małgorzata Cwetler

język angielski

mgr Monika Dyrda

edukacja przedszkolna

mgr Janina Dziech

język polski

mgr Agnieszka Dziki

edukacja przedszkolna

mgr Edyta Gach

język niemiecki

ks. mgr Janusz Holesz

religia ewangelicka

mgr Wioleta Homa

gimnastyka korekcyjna

Michalina Jachnik

edukacja przedszkolna

mgr Grażyna Kluz

logopeda, świetlica

mgr Edyta Kominek

pedagog specjalny, pedagog szkolny, psycholog

mgr Monika Kominek

nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Joanna Murawska

psycholog, doradca zawodowy, pedagog specjalny

mgr Renata Okrzeszowska

język polski, plastyka, technika

mgr Jolanta Paszek-Przyłucka

edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna

mgr Aneta Pietrzyk

język angielski

mgr Krystyna Pięta

historia, WOS, świetlica

mgr Marcin Smuda

informatyka, fizyka, świetlica

mgr Wiesława Sobczak

edukacja wczesnoszkolna

mgr Lidia Tysnarzewska

nauczyciel współorganizujący kształcenie, WDŻ

mgr Renata Wrzoł

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Urszula Wrzoł

biologia, chemia, przyroda