sekretariat@zspligota.pl +48 214 36 00, kom: 607-527-848
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie
MOBI DZIENNIK
sekretariat@zspligota.pl +48 214 36 00, kom: 607-527-848
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie
MOBI DZIENNIK

Patron

(1931 - 2000)

Ksiądz profesor JÓZEF TISCHNER

 

Był filozofem, eseistą, publicystą i kaznodzieją, przyjacielem Jana Pawła II. Urodził sie w Starym Sączu, jego rodzice byli nauczycielami. W 1949 roku ukończył Liceum Humanistyczne w Nowym Targu, w 1950 roku wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego, a w 1955 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od 1968 roku związany był z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Krakowie, gdzie pełnił funkcję kierownika Katedry Filozofii Człowieka. Wykładał również w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. W latach 70-tych odprawiał w kościele św. Marka słynne msze dla przedszkolaków, pełnił również obowiązki duszpasterza krakowskiej inteligencji. W tym czasie współpracował już z miesięcznikiem „Znak” oraz z „Tygodnikiem Powszechnym”. W 1980 roku został kapelanem NSZZ „Solidarność” , w wydanej w 1981 roku „Etyce solidarności” zawarł filozoficzne wytłumaczenie fenomenu tego ruchu społecznego. Od 1982 roku jako kapelan Związku Podhalan zainicjował tradycję sierpniowych mszy świętych w intencji ojczyzny w kaplicy pod Turbaczem. Był on jednym ze współzałożycieli, a także prezesem Wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku.

Ksiądz Józef Tischner otrzymał doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, był laureatem wielu nagród, a wśród nich – Kawalerem Orderu Orła Białego. Jego najważniejsze dzieła to: „Świat ludzkiej nadziei”, „Filozofia dramatu”, „Spór o istnienie człowieka”, „Nieszczęsny dar wolności”, „Myślenie według wartości”, „W krainie schorowanej wyobraźni”, „Polski kształt dialogu”, „Historia filozofii po góralsku”.

Wzór osobowości patrona powinien być czynnikiem kształtowania charakterów wychowanków. Ksiądz Tischner w swoich dziełach nakreślał wartości kształtujące młodego człowieka. Umieściliśmy je na liściach dziewięćsiła, symbolu siły i niezłomności, wyhaftowanego na naszym szkolnym sztandarze. Są to: PIĘKNO, NADZIEJA, WOLNOŚĆ, MIŁOŚĆ, PRAWDA, SOLIDARNOŚĆ, DOBRO. WIARA, DIALOG. Staramy się je wdrażać i realizować w codziennym życiu szkolnej społeczności. Należymy do Rodziny Szkół Tischnerowskich , w związku z tym uczniowie i nauczyciele naszej szkoły biorą udział w licznych uroczystościach i imprezach związanych z osobą naszego patrona: Dniach Patrona, konferencjach, majówkach tischnerowskich, rajdach, konkursach: czytelniczych. Recytatorskich. Muzycznych i plastycznych, spotkaniach z rodzina i przyjaciółmi Józefa Tischnera.

 

       W naszej szkole Dzień Patrona obchodzimy 12 marca upamiętniając dzień Jego urodzin.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Polecamy strony:

tischner.pl