sekretariat@zspligota.pl +48 214 36 00, kom: 607-527-848
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie
MOBI DZIENNIK
sekretariat@zspligota.pl +48 214 36 00, kom: 607-527-848
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie
MOBI DZIENNIK
Wymagania na poszczególne przedmioty

Przedmiotowe systemy oceniania

Biologia

Chemia

Przedmiotowy system oceniana

Wymagania na poszczególne oceny:
Klasa VII
Klasa VIII

Edukacja dla bezpieczeństwa

Fizyka

Przedmiotowy system oceniana

Wymagania na poszczególne oceny:
Klasa VII
Klasa VIII

Geografia

Język angielski

Język niemiecki

Przedmiotowy system oceniana

Wymagania na poszczególne oceny:
Klasa VII i VIII

Język polski

Plastyka

Przyroda

Przedmiotowy system oceniana

Wymagania na poszczególne oceny:
Klasa IV

Technika

Przedmiotowy system oceniana

Wymagania na poszczególne oceny:
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI

WOS

Przedmiotowy system oceniana

Wymagania na poszczególne oceny:
Klasa VIII

Wychowanie fizyczne