sekretariat@zspligota.pl +48 214 36 00
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie
MOBI DZIENNIK
sekretariat@zspligota.pl +48 214 36 00
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie
MOBI DZIENNIK

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Łukasz Siekliński – przewodniczący

Aleksandra Czernin – zastępca przewodniczącego

Magdalena Grzebelec – skarbnik

Natalia Cholewik – sekretarz

Wysokość składki na fundusz Rady Rodziców została ustalona na 60 zł. Pieniądze można wpłacać w całości lub w ratach wychowawcy lub bezpośrednio na konto z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska ucznia oraz klasy. Jeżeli do szkoły uczęszcza rodzeństwo, wystarczy wpłacić jedną składkę w klasie wybranego dziecka.

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

36 8453 0002 0000 1791 2000 0010


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/coderobp/domains/sp1ligota.pl/public_html/page/wp-content/plugins/wp-accessibility-helper/inc/wah-front-functions.php on line 373