sekretariat@zspligota.pl +48 214 36 00
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie
MOBI DZIENNIK
sekretariat@zspligota.pl +48 214 36 00
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie
MOBI DZIENNIK

Stołówka

Stołówka

Zasady korzystania ze stołówki

W roku szkolnym 2021/2022 koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 5 zł.

Wpłat za obiady spożywane przez dziecko w danym miesiącu należy dokonywać

od 1 do 12 kolejnego miesiąca przelewem na konto szkoły:

62 1020 1390 0000 6202 0581 9919

 

Pełna opłata za kwiecień  (w przypadku braku odliczeń) wynosi

85 zł dla uczniów szkoły

 

Dokonując wpłaty obowiązują następujące zasady:

  • w tytule przelewu powinno znaleźć się: imię i nazwisko oraz klasa dziecka, którego dotyczy wpłata (np. Jan Kowalski, 1a);
  • za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy;
  • wysokość opłat za obiady za poszczególne miesiące zamieszczona będzie na stronie internetowej szkoły (np. wysokość opłaty za wrzesień podana zostanie 1 października);
  • Odliczenia dokonywane są, jeżeli rodzic zgłosi nieobecność dziecka do godziny 9.00 w wiadomości na mobidzienniku do pani intendentki – Jolanty Wiewióry
  • w przypadku wystąpienia prawidłowo zgłoszonych odliczeń za dany miesiąc o wysokości opłaty za obiady rodzic zostanie poinformowany przez dziennik elektroniczny 1-ego dnia kolejnego miesiąca;
  • kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą należną za dany miesiąc (zależnie od liczby ewentualnych odliczeń);
  • jeden przelew dotyczy jednego dziecka.

Harmonogram wydawania obiadów 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11.00

3 1,3

1,3

1,3

1,3

11.20

1,5

5,6,7a

4,6,7a

4,6

4,5,6

12.00

2a

2a

2a

2a

2a

12.20

4,6,7b,8

4,7b,8

5,7b,8

5,7b,8 7a,8
13.00 2b

             2b

2b

2b

2b

13.20

7a

 

 

7a

7b

           

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/coderobp/domains/sp1ligota.pl/public_html/page/wp-content/plugins/wp-accessibility-helper/inc/wah-front-functions.php on line 373