sekretariat@zspligota.pl +48 214 36 00, kom: 607-527-848
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie
MOBI DZIENNIK
sekretariat@zspligota.pl +48 214 36 00, kom: 607-527-848
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie
MOBI DZIENNIK

Stołówka

Stołówka

Zasady korzystania ze stołówki

W roku szkolnym 2023/2024 koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 6 zł.

Wpłat za obiady spożywane przez dziecko w danym miesiącu należy dokonywać

od 1 do 12 kolejnego miesiąca przelewem na konto szkoły:

62 1020 1390 0000 6202 0581 9919

 

Pełna opłata dla uczniów szkoły za wrzesień  (w przypadku braku odliczeń) wynosi:

114 zł 

 

Dokonując wpłaty obowiązują następujące zasady:

  • w tytule przelewu powinno znaleźć się: imię i nazwisko oraz klasa dziecka, którego dotyczy wpłata (np. Jan Kowalski, 1a);
  • za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy;
  • wysokość opłat za obiady za poszczególne miesiące zamieszczona będzie na stronie internetowej szkoły (np. wysokość opłaty za wrzesień podana zostanie 1 października);
  • Odliczenia dokonywane są, jeżeli rodzic zgłosi nieobecność dziecka do godziny 9.00 w wiadomości na mobidzienniku do pani intendentki – Jolanty Wiewióry
  • w przypadku wystąpienia prawidłowo zgłoszonych odliczeń za dany miesiąc o wysokości opłaty za obiady rodzic zostanie poinformowany przez dziennik elektroniczny 1-ego dnia kolejnego miesiąca;
  • kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą należną za dany miesiąc (zależnie od liczby ewentualnych odliczeń);
  • jeden przelew dotyczy jednego dziecka.

Harmonogram wydawania obiadów 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11.20

1,4a,4b 1,4a,7

1,4b,7

1,4a,7

4b,5,7

12.20

5,6,7

4b,5,8

4a,5,6,8

4b,5,6

1,4a,6,8

13.20

2,3,8

2,3,6

2,3

2,3,8

2,3